ZÁPIS detí na nový školský rok 2019/2020 prebieha už od mája

3 samostatné pavilóny

Výcvikový bazén, jacuzzi, sauna v cene školného*tri moderné triedy *tri spálne *vlastná kuchyňa *školský dvor*klimatizované priestory*

Kapacita 40 detí

Nízky počet detí v triedach 10 (2-3 r.) – 20 (4-5 r.) – 10 (predškoláci)*komfort aj pre najmenších (2 r. – 3 učiteľky)*

Personál

Kvalifikovaný tím pedagogických zamestnancov*asistenti učiteľa*garantovaný výchovno-vzdelávací program

Sieť škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

Zaradené od školského roku 2015/2016 - plnenie štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie

Aktuálna obsadenosť

98

Dňa 9.12.2014 úspešne prebehlo kolaudačné konanie

OTVORENÉ !!! Tešíme sa na Vás !!!

rozhovory, hodnotenia a ďalšie príjemné čítanie.

Napísali o nás