3 samostatné pavilóny

Tri moderné triedy - Tri spálne - Vlastná kuchyňa - Priestránné moderné, bezpečné ihrisko - Klimatizované priestory. Ponúkame 2 pavilóny na prenájom !

Kapacita 40 detí

Zabezpečený komfort pre najmenších - nízky počet detí v triedach 10 - 20 - 10

Personál

Kvalifikovaný tím pedagogických a odborných zamestnancov

Sieť škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

Zaradené od školského roku 2015/2016 - plnenie štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie

Aktuálna obsadenosť

98

Dňa 9.12.2014 úspešne prebehlo kolaudačné konanie

OTVORENÉ !!! Tešíme sa na Vás !!!

rozhovory, hodnotenia a ďalšie príjemné čítanie.

Napísali o nás