Adaptačný proces

Učiteľky v materských školách sa často stretávajú s deťmi, ktoré sa veľmi ťažko lúčia s rodičmi a ich adaptačné obdobie je dlhšie ako priemer. Dieťa potrebuje prítomnosť vzťahovej osoby (matky, otca, starí rodičia,..blízka osoba) ako „bezpečnej základne“ približne do troch rokov. Vtedy má už vyvinutú schopnosť upokojiť sa samé, prípadne nechať sa upokojiť aj cudzou osobou.

Je to preto, lebo si už dokáže vybaviť v predstavách obraz dobrej, upokojujúcej matky. A to mu pomáha vo chvíľach kedy prežíva stres a nepohodlie.

Stres a nepohodlie dieťaťu prináša napríklad neuspokojenie jeho potrieb. A s tým sa po vstupe do materskej školy stretáva dennodenne.

Denný režim materskej školy

Prispôsobenie sa režimu školského zariadenia je postavené na schopnosti regulovať svoje potreby:

 • deti nejedia keď sú práve hladné, keď sú práve hladné, ale musia vydržať, kým je čas obeda,
 • nejdú spať keď sú ospalé, spávajú popoludní,
 • ráno tiež doma nemôžu spať kým sa samé nezobudia, musia vstať a odísť do škôlky, atď.

Vzťah k iným deťom

 • Okrem režimu sa musia prispôsobovať aj vo vzťahoch k iným deťom, musia vnímať to, že aj ony majú svoje potreby a že sú niekedy uprednostnené pred ich vlastnými. Napr. sa musia podeliť o svoju obľúbenú hračku, lebo je v triede len jedna a chce sa s ňou hrať viac detí. Delia sa aj o priazeň učiteľa. Nemôžu byť takým stredobodom pozornosti ako doma pri mame.

Príchod dieťaťa do materskej školy

Je teda zrejmé, že príchod dieťaťa do materskej školy je preňho náročnou situáciou, ktorá sa spája s odlúčením od „bezpečnej základne“ a teda s pocitom straty bezpečia a istoty. Niektoré deti to znášajú ľahšie, iné ťažšie. Ich prejavy závisia v nemalej miere od toho akú majú so svojou matkou vybudovanú vzťahovú väzbu.

Rady – príprava na odlúčenie od matky

Aby dieťa zvládlo odlúčenie od matky čo najlepšie potrebuje prežívať pocit bezpečia a istoty aj v jej neprítomnosti. 

Individuálny adaptačný proces – spôsob prípravy doma:

Pomôžeme dieťaťu ak:
 • má pri sebe nejaký predmet, ktorý mu matku pripomína – hračku, pyžamko, poduštičku na spanie,
 • sa matka cíti bezpečne a nemá výčitky svedomia, že opúšťa svoje dieťa – ak nemá pocit bezpečia a istoty, nedokáže ho sprostredkovať svojmu dieťaťu,
 • matka dôveruje učiteľovi v materskej škole – len ak ju vníma ako niekoho, kto sa dokáže o jej dieťa postarať, môže na ňu delegovať funkciu „bezpečnej základne“ pre svoje dieťa,
 • nastaviť režim tak, aby dieťa bolo vystavované čo najmenej situáciám, v ktorých sa cíti neisto a ohrozene,
 • rodičia by sa mali s dieťaťom pri odchode rozlúčiť i keď ono plače a uistiť ho, že keď sa napapá alebo keď sa vyspinká poňho prídu,
 • ak sa tento rituál bude pravidelne opakovať, dieťa nadobudne istotu v tom, že rodičia sú spoľahliví a môže im dôverovať, že naňho nezabudnú, že si poňho v určený čas prídu,
 • nemali by mu dávať falošné sľuby, pretože nesplnené sľuby iba u dieťaťa zvyšujú pocit neistoty a sťažujú mu adaptáciu,
 • vytváranie bezpečného prostredia – dieťa sa cíti bezpečnejšie v prostredí, ktoré dôverne pozná, ktoré je stabilné.
 • pre tieto deti je napríklad nápomocné ak sa opakujú pravidelné denné rituály, ak prichádza do materskej školy v ten istý čas, aj rodičia preň v ten istý čas prichádzajú. Pocit bezpečia zvyšuje aj možnosť mať pri sebe premet, ktorý má dieťa späté s domovom, s matkou.

Zohľadňujeme individualitu každého dieťaťa, preto naším úsilím je nastaviť priebeh adaptácie v úzkej spolupráci so zákonnými zástupcami detí.

 Ako prebieha adaptačný proces ?

 1.deň

Dieťa spoločne so zákonným zástupcom bude postupne spoznávať prostredie materskej školy a jeho denný program – cca 1 hodinu (môže byť aj dlhšie, podľa nadstavenia dieťaťa).

 2.deň

Dieťa zostáva bez rodiča cca 1 hodinu (môže byť aj dlhšie, podľa nadstavenia dieťaťa).

Postupne sa zoznamuje s procesom a denným programom školy.

V prípade slabšej adaptácii dieťaťa (neustály plač, odmietanie, nezapájanie sa do činností odmietanie jedla a pitného režimu), nasledujúci deň strávi v MŠ opäť iba jednu hodinu bez rodiča.

 3.deň

Dĺžka pobytu dieťaťa sa predlžuje na 2 – 3 hodiny bez rodiča.

Ak sa dieťa začne zapájať do hrových činností (môže plakať pri odlučovaní sa od rodiča), prijíma jedlo a pitie.

Ak prebehol strávený čas s problémami, pobyt bez rodiča v nasledujúcom dni nepredlžujeme.

 4.deň

Ak sa dieťa aktívne zapája do činnosti, postupne predlžujeme pobyt v MŠ na celé doobedie bez obeda . Adaptabilné deti s obedom. Ak nie, dieťa zotrvá v MŠ opäť tri hodiny.

5.deň

Ak dieťa zvládlo predchádzajúci deň bez problémov, pobyt sa predlžuje na celé doobedie bez obeda. Adaptabilné deti s obedom.

6.deň

Pedagóg konzultuje s rodičom dĺžku pobytu v MŠ. Pri dobrej adaptácií – pridajú aj čas obeda a spánku.

Riešenie je individuálne – podľa psychického nadstavenia dieťaťa.

7.– 10. deň

Dieťa opäť strávi v zariadení celé doobedie aj s obedom a spánkom. Pedagóg konzultuje s rodičom dĺžku pobytu v MŠ. Pri dobrej adaptácií – pridajú aj čas obeda a spánku.

Riešenie je individuálne – podľa psychického nadstavenia dieťaťa.

 • Treba mať na pamäti, že vstup dieťaťa do materskej školy je obrovskou psychickou záťažou pre všetkých členov rodiny, ale predovšetkým pre samé dieťa. 
 • Tím pedagogických zamestnancov preto bude denne zabezpečovať konzultácie s rodičmi dieťaťa a tak hľadať citlivý a bezpečný postup na úspešnú adaptáciu dieťaťa v novom prostredí školy.
 • Žiadame preto zákonných zástupcov detí o spoluprácu s učiteľkami školy. Napriek tomu, že náš tím bude rešpektovať individualitu každej rodiny, jej rituálov, zvykov a možností, vyzývame vás k otvorenej a priamej spolupráci. 

Len takto budeme vedieť pomôcť vášmu dieťaťu (ale aj vám), ponúknuť vášmu dieťaťu inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie v pokojnom a bezpečnom prežití bez stresov a negatívnych zážitkov.