Cenník

CENNÍK platný od 1.1.2018

V cene školného sú zahrnuté všetky hygienické potreby.
– Zubné kefky, zubné pasty, uteráky, toaletný papier, vlhčené obrúsky, servítky, mydlá.
– Zabezpečujeme aj pranie našich posteľných obliečok, uterákov
– Pri narodeninách robíme čokoládovú fontánu s ovocím pre oslávenca
– Plavecký bazén, sauny

 

Cenník školného pri zápise dieťaťa do 13.9.2018

 Frekvencia pobytu počas mesiaca  Školné
celodenný pobyt mesiac 325,00 €
Súrodenecká zľava 264,20 €/1 dieťa 528,40 €
½ dňový pobyt 20 252,00

strava 3,30 € / deň 2,80 € ½ deň

 

Cenník školného pri zápise dieťaťa od 14.9.2018

 Frekvencia pobytu počas mesiaca  Školné
celodenný pobyt mesiac 375,00 €
Súrodenecká zľava 300,00 €/1 dieťa 600,00 €
½ dňový pobyt 20 290,00 €

strava 3,30 € / deň 2,80 € ½ deň

 

Nepravidelná starostlivosť

 • ½ dňová starostlivosť 20,00 €
 • celodenná starostlivosť 25,00 €

strava 3,30 € / deň 2,80 € ½ deň

 

Ak máte záujem o inú frekvenciu návštev v MŠ – u nás je maximálna  flexibilita. Bližšie sa informujte na telefónnom čísle 0905 355 665.
PREDŠKOLÁKOV  PRIPRAVUJEME NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Všetko sa platí vopred 10. dňa v príslušnom mesiaci a v ďalšej faktúre sa strava účtuje podľa reálne odstravovaných dní.

V prípade Vášho záujmu prosím kontaktujte písomne, alebo telefonicky na čísle: 0905 355 665.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky (tu), alebo píšte na adresu: skolka.limbach@gmail.com

 

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

 • komplexnej celodennej starostlivosti,
 • individuálny prístup,
 • odborníkov, logopéda, lektorov a ostatný odborný personál,
 • didaktických a ostatných pomôcok a hračiek,
 • posteľnej bielizne a jej výmeny, 
 • exkurzie, krátke výlety,divadlo, koncerty,…
 • pitného režimu, ovocia a zeleniny mimo poskytovanej stravy.

Cena za stravnú jednotku je 3,30 EUR / deň
Celodenná strava obsahuje raňajky, desiatu, obed a olovrant 2 x.


    Finančná pomoc pre zamestnaných rodičov

Máte dieťa do troch rokov a nastupujete do zamestnania

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”).

Pokiaľ starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zabezpečuje „poskytovateľ starostlivosti o dieťa“.

 Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť:
 • zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola)
 • iná právnická osoba,
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe živnosti,
 • iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa),
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne.

Nárok si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok sa poskytuje rodičovi za podmienky, že vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne verejne dôchodkovo poistený.

Príspevok sa poskytuje v sume preukázaných výdavkov poskytovateľovi, najviac však do sumy 230 Eur mesačne.

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť aj jeden z rodičov dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa), a v takomto prípade sa príspevok sa poskytuje v sume 41,10  Eur.

Bližšie informácie a tlačivá nájdete na webovom sídle Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - www.upsvar.sk