O nás

Škôlka Limbach, 258 x 171, PK.indd

Kto sme a čo ponúkame?

Školský vzdelávací program „ŠKOLA HROU“ definuje nielen požiadavky štátu, ale predovšetkým vlastnú profiláciu Škôlky Limbach.
Našich 16 zámeroch vystihuje našu filozofiu a jedinečnosť.
Anglický jazyk je implementovný do celého výchovno-vzdelávacieho procesu (aj ako krúžok):

Sme súkromná materská škola zaradená v sieti škôl SR pre deti od 2 do 7 rokov.
Pre deti od 2 do 3 rokov umožňujeme vzdelávanie v triede s malým počtom detí, čím garantujeme individuálny prístup a ich progres.
Deti od 3 do rokov 6 rokov vzdelávame v zmiešaných triedach s  nízkym počtom detí (10-15).
Deťom ponúkame kvalitné vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je koncipovaný na komplexný rozvoj osobnosti. Rozvoj poznania a myslenia zabezpečuje zážitkové učenie a vlastná iniciatíva detí. Náš program obsahuje projekty „CESTA“ a „PREDŠKOLÁK“.
V tomto školskom roku ponúkame okrem iných aktivít i JÓGU pre deti a tibetské misky – ako osvedčenú pedagogickú skúsenosť edukačnej praxe.
Náš cieľ: smerovanie k správnemu životnému štýlu, v duchu hodnôt tvorivo humanistickej výchovy a taktiež skvalitnenie života detí s kreatívnym akcentovaním zásad podpory a rozvoja zdravia.

Škôlka Limbach sídli v modernej novostavbe – ocenenej ako stavba roka 2016.
Súčasťou školy je vlastná kuchyňa (podľa EU noriem), jedáleň, triedy, samostatné spálne, miestnosť na krúžkovú činnosť, školský areál.
V tomto školskom roku pribudne plavecký bazén, ďalší športový areál, jakuzzi a sauna a to všetko v cene školného.
Školská kuchyňa zabezpečuje stravu nielen pre svoje deti a ich rodičov, ale aj niekoľkým detským centrám v jej okolí.
O deti sa staráme s láskou a v bezpečnom a podnecujúcom prostredí (pri oddychu tri učiteľky).
Chceme, aby deti vedeli, čo je detstvo, láska, porozumenie, rešpekt. Vedieme ich k vzájomnej úcte, tvorivosti a k zdravej sebareflexii ale aj k nadstaveniu rebríčku