Personál

Ivana

PaedDr. Ivana Vargová

Štúdium: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky
Pedagogická a sociálna akadémia Bieloruská, Bratislava
Stredná pedagogická škola Bullova 2, Bratislava

Študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Gymnázium Hubeného 23, Bratislava

Prax: 32 rokov
Súkromná materská škola, odborné vydavateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Školský úrad Rača a Vajnory, Základná škola Plickova 9, Bratislava, Základná škola P. Horova, Bratislava

Záujmy: knihy, publikovanie, tanec, turistika, ručné práce, maľovanie, šitie, záhrada,

Motto: Keď miluješ to, čo robíš, alebo ak miluješ to, čo máš v tú chvíľu – máš všetko, čo v živote potrebuješ.“

Prečo práca s deťmi?
Deti vnímam ako dar. Milujem ich krásu, jedinečnosť, spontánnosť, úprimnosť, múdrosť a hravosť. Deti sú pre mňa zdrojom energie, výziev a chuti žiť, ale aj chuti zdolávať prekážky. Sú nevyčerpateľným zdrojom nových možností a nezištnej lásky. Milujem ich čistotu, nevinnosť a výmysly. Sú pre mňa životnou inšpiráciou byť pre nich užitočná a učia ma pozerať na život s nadhľadom.

Alena

Mgr. Alena Kovácsová

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky + vychovávateľstvo
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava

Prax: 5 rokov
Opatrovanie detí, Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach

Záujmy: pečenie zákuskov, tôrt, zdobenie medovníčkov, ovládam základy paličkovanej čipky, nešitého patchworku, servítkovanie, plstenie na sucho i mokro, nenáročná oddychová literatúra, plávanie, korčuľovanie a netradičné hry.Zvieratá sú moja srdcovka.

Motto: Ak človek chce niečo dosiahnuť, musí sa snažiť

Prečo práca s deťmi?
Filozof John Locke, tvrdil že dieťa je „tabula rasa“ – nepopísaná tabuľa . A teda v tomto veku, sú to špongie, čo doňho vložíme to nasáva. Vidím ako sa deti posúvajú vpred, rastú nám pred očami. Ich zručnosti, schopnosti sa stále zlepšujú.
To kam ich posúvame, vychovávame vzdelávame my učitelia – vidíme pokroky, ako sa z dieťaťa stáva osobitý jedinec s vlastným rozmýšľaním – názorom, vhodným správaním a je super pocit.

Petra

Petra Belanová

Štúdium: Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

Prax: 1,5 rok

Záujmy: šport, knihy, varenie, tvorenie

Motto: Zmyslom života je šťastie.

Prečo práca s deťmi?
Pracujem s deťmi, pretože verím, že spoločne dokážeme vychovať novú generáciu, ktorá bude samostatná, odvážna, schopná objavovať a vidieť krásy tam, kde ich iné generácie nevideli. Milujem svoju prácu. Deti sú nevinné, neskazené dnešným svetom, sú úprimné a dokážu milovať – nezištne.
Je krásne vidieť ich rásť, rozvíjať ich, spoznávať ich radosti, ale aj starosti, pomáhať im v ťažkých chvíľach, ale aj viesť k samostatnosti.
Milujem deti a keby som mala na výber tisíc iných profesií, ktoré by som mohla vykonávať, ostala by som verná tej jednej, ktorá napĺňa môj život.

Natalia

Natália Eibenová

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta elementárnej a primárnej pedagogiky
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Bratislava

Prax: 2 roky
Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach, Detské centrum Rainbow Garden Limbach, opatrovanie detí,

Záujmy: šport, kreatívne práce , kreslenie, rodina, priatelia, záhrada, príroda,

Motto: Detský smiech mi dáva radosť do života a vidím v tom zmysel môjho života.

Prečo práca s deťmi?
Som matkou jednej dcéry. Deti mám veľmi rada. Chcem ich viesť k dobrému životu a správnej výchove. Vo svojej podstate a v hĺbke moje duše, som sama dieťaťom a rozumiem im, rozumiem ich spontánnosti a hravosti. Chcem ich učiť k novým veciam. Ako sú: spoznávanie všetkého nového, k novým zručnostiam a schopnostiam.
Páči sa mi deťoch ich úprimnosť a vyžarovanie lásky. Dostanú ma svojou radosťou objímať.

Silvia

Mgr. Silvia Matušková

Štúdium: Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii biológia a filozofia (občianska náuka, etika)
Katolícka univerzita, Ružomberok (Slovensko)

Prax: 1 rok
ZŠ Turie, SŠ úžitkového výtvarníctva Ružomberok, SŠ Gymnázium Andreja Hlinku Ružomberok, práca s deťmi – animátor v táboroch, práca s telesne a mentálne postihnutými ľuďmi, dobrovoľník v neziskovej organizácii Zmysel života n.o., organizácia zameraná na animoterapie, Medzinárodný festival fantázie a tvorivosti pre ľudí s postihnutím aj bez postihnutia), Prímestské tábory pre deti – organizácia táborov v CVČ Strom v Žiline

Záujmy: Milujem prírodu a zvieratá aj preto sa venujem animoterapiám – terapie so zvieratami, najmä pre fyzicky aj psychicky postihnuté deti, no taktiež pre starších ľudí, ľudí bez domova ale aj pre tých, ktorí jednoducho potrebujú vypnúť. Zvieratá majú neskutočnú silu, ktorú dokážu využiť k pomoci ľuďom a to úplne nezištne. Taktiež rada pomáham zvieratám- navštevujem záchranné stanice, venujem sa ich výcviku a podporujem útulky.
Toto všetko pod neziskovou organizáciou Zmysel života do ktorej patrím už niekoľko rokov. Medzi ďalšie moje záľuby patrí tanec, hudba a najmä čas strávený s mojimi najbližšími a priateľmi. Veď čas je to najviac, čo môžete dať.

Motto: Rob, hovor a mysli – pre úžitok všetkých bytostí, veď odpoveďou na všetko je LÁSKA

Prečo práca s deťmi?
Deti sú čistý „stavebný materiál“. Sú plné lásky, zatiaľ „neskazené“ predstavami terajšieho sveta o tom, čo by malo a nemalo byť. Preto učiteľ, ako človek, ktorý s nimi trávi mnoho času je schopný vytvarovať a predať deťom toľko veľa, že všetko dobré, čo sme za roky nazbierali – môžeme uložiť do tej malej hlavičky tak hlboko, že v dospelosti to bude človek, ktorý vie predať tento poklad ďalej. Učiteľ má silnú a dôležitú časť v živote dieťaťa a práve preto som si vybrala toto povolanie. Je skôr poslaním – dať do sveta aspoň o kúsok dobra viac.

Bianka

Bianka Šarmírová

Štúdium: Trnavská univerzita v Trnave, Predškolská a elementárna pedagogika

Prax: 2 roky
Súkromná materská škola Vavrinecká 2, Limbach

Záujmy: šport, knihy, výroba slaných tôrt, turistika

Motto: Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine

Prečo práca s deťmi?
Prítomnosť detí ma od malička napĺňala šťastím. Pochádzam z veľkej rodiny a vždy som sa starala o všetky detičky v rodine. Tak som vedela, že byť učiteľkou bude pre mňa tá správna cesta. Deti sú pre mňa pojašené, hravé a neposedné stvorenia, ktoré mi vyčarujú úsmev každý deň. Sú naša budúcnosť. Snažím si splniť svoj sen a byť dobrou učiteľkou pre detičky. Pripraviť ich na školu a na ich ďalší život. Napĺňa ma táto práca a dôkazom toho je neopísateľný pocit, keď prídem do práce a deti sa mi nahrnú do náručia.

lazarikova

Mária Lazáriková
Vedúca školskej jedálne

vavrikova

Júlia Vavríková
Kuchárka