Personál

Riaditeľka súkromnej materskej školy:

PaedDr. Ivana Vargová

kontakt: 0905/355 665

1

 

Pedagogickí zamestnanci:

Alena Kovácsová

4

Vedúca zariadenia školského stravovania:

Mária Lazaríková

Kuchárka:

Júlia Vavríková