Poplatky

ceny-2016

 

Nové krúžky pre deti v cene školného:

tanečný, výtvarný, AJ, jóga pre deti,
bazén, sauna, jakuzzi už v tomto školskom roku
AKCIA OD 5.9.2016

Uvádzacie ceny práve teraz Škôlka Limbach zaradená v sieti škôl SR !

25 % zľava na 1. mesiac: 244,00 € pri registrácii dieťaťa do 15.09. 2016 
cena na školský rok : 325,00 € – Limbach
25% zľava na 1. mesiac: 262,00 € pri registrácii dieťaťa do 15.09. 2016 
cena na školský rok : 349,00 € – mimo Limbach a okolie

Využite našu mimoriadnu ponuku ešte tento týždeň!
Kontaktujte nás: 0905/355 665
skolka.limbach@gmail.com
Uvedené ceny sú v platnosti od 5.9.2016.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky (tu), alebo píšte na adresu: skolka.limbach@gmail.com

 

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

 • komplexnej celodennej starostlivosti,
 • individuálny prístup,
 • odborníkov, logopéda, lektorov a ostatný odborný personál,
 • didaktických a ostatných pomôcok a hračiek,
 • posteľnej bielizne a jej výmeny, 
 • exkurzie, krátke výlety,divadlo, koncerty,…
 • pitného režimu, ovocia a zeleniny mimo poskytovanej stravy.

Cena za stravnú jednotku je 3,30 EUR / deň
Celodenná strava obsahuje raňajky, desiatu, obed a olovrant 2 x.


    Finančná pomoc pre zamestnaných rodičov

Máte dieťa do troch rokov a nastupujete do zamestnania

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”).

Pokiaľ starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zabezpečuje „poskytovateľ starostlivosti o dieťa“.

 Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť:
 • zariadenie na tento účel zriadené (napr. jasle, materská škola)
 • iná právnická osoba,
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť na základe živnosti,
 • iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa),
 • rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a poskytuje starostlivosť o dieťa osobne.

Nárok si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok sa poskytuje rodičovi za podmienky, že vykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti je povinne verejne dôchodkovo poistený.

Príspevok sa poskytuje v sume preukázaných výdavkov poskytovateľovi, najviac však do sumy 230 Eur mesačne.

Poskytovateľom starostlivosti o dieťa môže byť aj jeden z rodičov dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť na základe živnosti (napr. starý rodič dieťaťa), a v takomto prípade sa príspevok sa poskytuje v sume 41,10  Eur.

Bližšie informácie a tlačivá nájdete na webovom sídle Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava - www.upsvar.sk