OZ Škôlka Limbach ďakuje za Vašu podporu pri poukázaní 2% v prospech našich detí v SMŠ.

ÚDAJE K POUKÁZANIU 2%

Obchodné meno alebo názov: Škôlka Limbach

Sídlo – obec, PSČ, ulica číslo: Bratislava, 851 01, Einsteinova 7,

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo ( IČO/SID): 42414911

IBAN číslo účtu: SK7011110000001298895007 kód banky: 1111 ( Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Evidenčné číslo/ NCRpo: 16344/2021

Predvyplnené tlačivo

Stiahnite si tlačivo s preddefinovanými údajmi o prijímateľovi ( Škôlka Limbach)

Stiahnuť predvyplnené tlačivo

Nevyplnené tlačivo

Stiahnite si tlačivo čisté tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť hore uvedenými údajmi.

Stiahnuť čisté tlačivo