Adaptačný proces - Škôlka Limbach

1.deň

Dieťa spoločne so zákonným zástupcom bude postupne spoznávať prostredie materskej školy a jeho denný program – cca 1 hodinu (môže byť aj dlhšie, podľa nadstavenia dieťaťa).

2.deň

Dieťa zostáva bez rodiča cca 1 hodinu (môže byť aj dlhšie, podľa nadstavenia dieťaťa).

Postupne sa zoznamuje s procesom a denným programom školy.

V prípade slabšej adaptácii dieťaťa (neustály plač, odmietanie, nezapájanie sa do činností odmietanie jedla a pitného režimu), nasledujúci deň strávi v MŠ opäť iba jednu hodinu bez rodiča.

3.deň

Dĺžka pobytu dieťaťa sa predlžuje na 2 – 3 hodiny bez rodiča.

Ak sa dieťa začne zapájať do hrových činností (môže plakať pri odlučovaní sa od rodiča), prijíma jedlo a pitie.

Ak prebehol strávený čas s problémami, pobyt bez rodiča v nasledujúcom dni nepredlžujeme.

4.deň

Ak sa dieťa aktívne zapája do činnosti, postupne predlžujeme pobyt v MŠ na celé doobedie bez obeda . Adaptabilné deti s obedom. Ak nie, dieťa zotrvá v MŠ opäť tri hodiny.

5. deň

Ak dieťa zvládlo predchádzajúci deň bez problémov, pobyt sa predlžuje na celé doobedie bez obeda. Adaptabilné deti s obedom.

6.deň

Pedagóg konzultuje s rodičom dĺžku pobytu v MŠ. Pri dobrej adaptácií – pridajú aj čas obeda a spánku.

Riešenie je individuálne – podľa psychického nadstavenia dieťaťa.

7.– 10. deň

Dieťa opäť strávi v zariadení celé doobedie aj s obedom a spánkom. Pedagóg konzultuje s rodičom dĺžku pobytu v MŠ. Pri dobrej adaptácií – pridajú aj čas obeda a spánku.

Riešenie je individuálne – podľa psychického nadstavenia dieťaťa.

  • Treba mať na pamäti, že vstup dieťaťa do materskej školy je obrovskou psychickou záťažou pre všetkých členov rodiny, ale predovšetkým pre samé dieťa.
  • Tím pedagogických zamestnancov preto bude denne zabezpečovať konzultácie s rodičmi dieťaťa a tak hľadať citlivý a bezpečný postup na úspešnú adaptáciu dieťaťa v novom prostredí školy.
  • Žiadame preto zákonných zástupcov detí o spoluprácu s učiteľkami školy. Napriek tomu, že náš tím bude rešpektovať individualitu každej rodiny, jej rituálov, zvykov a možností, vyzývame vás k otvorenej a priamej spolupráci.

Len takto budeme vedieť pomôcť vášmu dieťaťu (ale aj vám), ponúknuť vášmu dieťaťu inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie v pokojnom a bezpečnom prežití bez stresov a negatívnych zážitkov.