Autor peter

Zápis detičiek do Škôlky Limbach bude prebiehať od 8.5.2017.  Všetky potrebné informácie nájdete tu. Moderná škôlka 21. storočia – verná aj osvedčeným tradíciám: Škôlka Limbach Kto sme ? Sme súkromná mater- ská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvali- fikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriaďova- teľ: […]

Čítať ďalej