Kategória: zápis

Zápis detí do materskej škôlky pre aktuálny rok

Usmernenie k zápisu dieťaťa do Škôlky Limbach Oznámenie termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok už prebieha od 04. mája 2020. Do SMŠ sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, ak je v materskej škole voľná kapacita. Zápis detí na šk. rok 2020/2021 sa organizuje bez osobnej […]

Čítať ďalej

Zápis detičiek do Škôlky Limbach bude prebiehať od 8.5.2017.  Všetky potrebné informácie nájdete tu. Moderná škôlka 21. storočia – verná aj osvedčeným tradíciám: Škôlka Limbach Kto sme ? Sme súkromná mater- ská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvali- fikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriaďova- teľ: […]

Čítať ďalej