Cenník – Škôlka Limbach

Pravideľná starostlivosť

Celodenný pobyt

375 / mesiac

Celodenný pobyt

300 / 1 dieťa / mesiac

Nepravideľná starostlivosť

1/ 2 denná starostlivosť

20  / 1 dieťa

Celodenná starostlivosť

25  / 1 dieťa

Strava

Deň Cena
1 deň
3,30 €
1/2 deň
2,80 €