Dňa 17.4.2018 vo Viničnom, sa naše deti zúčastnili tanečno- hudobno- speváckej súťaže folklórna ja Juraja Jánošíka. Poslaním tejto súťaže je u detí vytvárať a uchovávať vzťah detí k slovenskej ľudovej tvorbe. Prebudiť v nich národné cítenie a hrdosť ku kultúrnym tradíciám.
Našim deťom sa podarilo v kategórii 1.MŠ a 1. A 2.ročník ZŠ dosiahnuť krásne 3.miesto.

Za usilovnosť a šikovnosť im ďakujeme a blahoželáme.