Harmonogram denných činností Škôlka Limbach

Program pre veľké deti

Čas Činnosť
7:00
Otvorenie SMŠ, schádzanie a sústreďovanie detí v zbernej triede
7:00-8:45
Hry a činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí: navodenené, priamo i nepriamo usmerňované) individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity. Cielené vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky. Ranný filter a ranný kruh - rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít. Zdravotné cvičenie ( max. 10 min. )
8:45-8:50
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
8:50-9:20
Desiata (stolovanie)
9:20 - 9:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiéna)
9:30 - 10:10
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity ( zamerané na výchovno - vzdelávaciu oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca sa informáciami, umenie a kultúra, človek
10:10 - 10:20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
10:20 - 11:15
Príprava na pobyt vonku - prezliekanie Pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity)
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie akktivity - AJ skupina 1.
11:15 - 11:20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
11:30-12:00
Obed ( stolovanie )
12:00 - 12:10
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena + dentálna hygiena )
12:10 - 12:20
Príprava na odpočinok (prezliekanie do pyžám )
12:20 - 14:00
Odpočinok
14:15 - 14:20
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
14:30 - 14:45
Olovrant ( stolovanie )
14:45 - 14:55
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
15:00 - 16:00
Krúžková činnosť
15:00 - 15:30
Odpoludňajšie aktivity cielené vzdelávacie aktivity a hry podľa činnosti a výberu detí do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované). Individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.
15:30
Príprava na pobyt vonku
15:30 - 17:00 (zima)
Pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )
15:30 - 18:00 (leto)
Pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )

Program pre malé deti

Čas Činnosť
7:00
Otvorenie SMŠ, schádzanie a sústreďovanie detí v zbernej triede
7:00-8:20
Hry a činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí: navodenené, priamo i nepriamo usmerňované) individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity. Cielené vzdelávacie aktivity, individuálne jazykové chvíľky. Ranný filter a ranný kruh - rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít. Zdravotné cvičenie ( max. 10 min. )
8:20 - 8:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
8:30 - 9:00
Desiata (stolovanie)
9:00 - 9:10
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiéna)
9:10 - 9:30
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity ( zamerané na výchovno - vzdelávaciu oblasť: jazyk a komunikácia, matematika a práca sa informáciami, umenie a kultúra, človek
9:30 - 9:40
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
9:40 - 10:40
Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity)
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity – AJ skupina 1.
10:40-10:50
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena )
11:00 - 11:30
Obed ( stolovanie )
11:30 - 11:40
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena + dentálna hygiena )
11:40 - 11:50
Príprava na odpočinok (prezliekanie do pyžám )
12:00 - 13:45
Odpočinok
13:45 - 13:50
Zdravotné cvičenie
13:50 - 14:00
Olovrant ( stolovanie )
14:30 - 14:40
Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( Osobná hygiena )
14:40 – 15:20
Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.
15:20 - 15:30
Príprava na pobyt vonku - obliekanie
15:30 - 17:00
Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity).
15:30 - 17:00 (zima)
Pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )
15:30 - 18:00 (leto)
Pobyt vonku - plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrade ( spontánne pohybové aktivity )