Škôlka Limbach v mene riaditeľky prosí všetkých rodičov, záujemcov aj najbližších pracovníkov o preštudovanie nasledovných interných pokynov.

Ktoré nájdete tu.