Režim škôlky je v súčasnosti ovplyvňovaný aktuálnym stavom podľa platného Covid automatu.