PLÁVANIE A WELLNESS

Deti, ktoré začínajú s plávaním v útlom veku sú:

 • zdravšie,
 • odolnejšie a
 • majú lepšie vyvinutú imunitu,
 • lepšie spinkajú,
 • majú menej problémov s trávením,
 • sú telesne zdatnejšie,
 • nemajú strach z vodného prostredia.

Toto všetko sú dôvody, prečo sme sa rozhodli plávať. Z výskumu vyplýva, že deti, ktoré sa začali venovať plávaniu vo veku niekoľkých mesiacov, sú významne popredu vo svojom vývoji oproti ich rovesníkom, ktorí plávať nechodia a to v mnohých aspektoch dôležitých pri nástupe do školy.

skolka limbach sukromny bazen
plavecky vycvik skolka limbach pezinok limbach bratislava

Plávajúce deti sú oproti rovesníkom:

 • šikovnejšie,
 • lepšie koordinovanéa majú
 • lepšie vyvinutú jemnú motorikupri kreslení čiar a tvarov, strihaní a stavaní kociek.
 • Majú lepšiu pamäť, koncentráciu,
 • rýchlosť myslenia,
 • lepšie chápu a rýchlejšie riešia problémy,
 • vedia si činnosti lepšie naplánovať azorganizovať,
 • predbiehajú svojich rovesníkov aj v priestorovej orientácii,
 • dosahujú oveľa lepšie výsledky v matematike.

Počítanie do 10 zvládli plávajúce deti o 2 roky skôr, ako ich rovesníci. Nielenže vedia vymenovať poradie čísel, ako idú za sebou, ale vedia číslam priradiť počet a zvládajú sčítavať a odčitovať v obore do 10. Prečo to tak je, môžeme vidieť v procese učenia sa pri hodinách plávania. Deti dostávajú pravidelné jasné pokyny od inštruktorov (počítanie pri kopaní nohami 1,2,3,…10). Poznajú skôr farby a geometrické tvary (prines modrú kačku, žltý trojuholník…). Na vlastnej koži sa učia spoznávať fyzické vlastnosti vody napr. skupenstvo, vztlak, odpor vody (pri prelievaní, splývaní, zaberaní pažami…).

Skôr ovládajú pojmy vysoko, hlboko. Rovesníkov nechávajú plávajúce deti za sebou aj v jazykových výsledkoch. Sú lepšie v písaní a čítaní. Jasné inštrukcie lektorov na hodinách deťom rozširujú nielen slovnú zásobu, ale aj predstavivosť. Deti lepšie, istejšie a jasnejšie artikulujú. Rozumejú zložitým výrazom skôr, ako vedia komunikovať. Napriek tomu ich vykonajú správne (používanie predpôn napr. preplávať, podplávať, oboplávať…). Deti počúvajú jazykové pokyny v prepojení so svojim telom. Výskum ukázal, že plávajúce deti sú popredu v sociálnom, fyzickom aj v intelektuálnom vývoji (majú štatisticky vyššie IQ). Dokázalo sa, že je veľmi dôležitá kvalita celého procesu. Vzdelaní inštruktori, prepracovanosť metodík, správny výber pomôcok a aktivít, to všetko ovplyvňuje proces učenia. Umožneniu dieťatku zúčastniť sa plaveckých kurzov je inovatívny spôsob ako deti aktívne zahrnúť do učenia hrou.

Deti v našej škôlke majú k dispozícii detský výcvikový bazén so slanou vodou, saunu a jakuzzi.

Dvakrát ročne absolvujú mesačný plavecký kurz – jesenný a jarný . Plavecký výcvik prebieha pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov plávania Plaveckej akadémie. Deti sa počas kurzu zoznámia s vodou, osvoja si rôzne štýly plávania, zlepšia si techniku plávania. Vďaka rozdielnej teplote vody a vzduchu sa otužujú – prevencia pred chorobami. Počas zimných a letných mesiacov prebiehajú hry vo vode, ktoré sú zamerané na rozvoj základných pohybových schopností, praktických zručností, upevňovanie zdravia, naprávajú nesprávne držanie tela… Deti využívajú detskú saunu s maximálnou teplotou 50 stupňov celzia.