Je aj vaše dieťa v období prvých 7-mich rokov života ? Viete si vybrať tú správnu škôlku? Zaujímate sa o jej filozofiu, stratégie a poslanie? Je pre vás dôležitý aj odborný a skúsený personálny tím a priestor? Viete si predstaviť, kde a komu zveríte vaše dieťa? Nadobudne v MŠ všetky požadované kompetencie pre ďalšie vzdelávanie? Ak dôverujete práve nám, odporúčame Vám navštíviť nás.

  • Škôlka Limbach od 01. mája 2021 štartuje zápis detí na nový školský rok 2021/2022.
  • Do nášho školského výchovno-vzdelávacieho programu „Škola hrou“ implementujeme techniky NTC programu.
  • Zameriavame sa na nový systém učenia pri cieľovej skupine detí od 3 do 7 rokov. Podporuje sa rozvoj dôležitých centier v mozgu.
  • Stimulujeme biologický potenciál každého dieťaťa.
  • Naši zverenci sú úspešnými školákmi, pretože u nás už od dvoch rokov dostali pevné základy pre budúci úspech v školskom vzdelávaní v celostnom rozmere.
  • NOVINKA: od 01.01.2021 je pre päťročné deti povinná školská dochádzka v materskej škole. Rodič je povinný zapísať dieťa do škôlky, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka.

Mesiac Máj vám dáva priestor na zapísanie vášho dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022. V prípade, že máte otázky neváhajte nás kontaktovať.